.
Klub Motorowy X Racing  to stowarzyszenie utworzone przez miłośników motocyklowego off-roadu. Systematycznie startujemy w zawodach Enduro, Cross-Country, Motocross oraz Endurocross. Staramy się popularyzować te dyscypliny biorąc w nich udział i organizując je. Nasi zawodnicy startujący w Mistrzostwach Polski prowadzą treningi i szkolenia

Aktualności

W nawiązaniu do komunikatu PZM w sprawie rekomendacji odwołania / zmiany terminu zawodów informujemy o podjętej przez komitet organizacyjny decyzji, że na dzień dzisiejszy nadal prowadzimy działania mające na celu zorganizowanie zawodów, niemniej zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji i ją monitorujemy.
Zakaz wydany przez Premiera Rządu dotyczy imprez masowych, a nasza ze względu na otwartość terenu takiej nie stanowi.
Jednocześnie informujemy, że jeśli zostaną wydane kolejne obostrzenia lub liczba zarażeń nadal będzie wzrastać wydamy stosowny komunikat o odwołaniu zawodów w terminie max. do 10 dni przed terminem zawodów.

Z poważaniem Zarząd KM X Racing


MAMY TO!
W dniu 31 stycznia 2020r. Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku
Motorowego zatwierdziło Kalendarz Sportu Motocyklowego na sezon 2020.
28-29.03 Mamy zaszczyt otwierać sezon 2020 Cross Country MP i PP w Tarczynie  k.Warszawy. W maju zaprosimy na Barbarę zawodników i fanów MOTOCROSSU! Będzie się działo :-)
W dniu dzisiejszym odbyło się zakończenie sezonu 2019 (Mistrzostwa
Okręgu Warszawskiego w MX). Nasz Klub odebrał puchar za I miejsce w klasyfikacji klubowej!
Indywidualnie puchary odebrali też:
Patryk Szczech w klasie mx 85,Piotr Korczak w klasie mx B, Adrian Prusinowski w klasie mx C, Artur Siwiński w klasie mx Masters, Tomasz Krawczyk w klasie mx Open, Piotr Szczech w klasie mx Quad Marcin Stańczak w klasie mx Quad !
Serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów w sezonie 2020!!!
Nowy sezon zaczynamy jak zwykle z wysokiego "C".
Kolejny tytuł Mistrzowski padł naszym łupem.

MISTRZ w Motocrossowych Mistrzostwach Strefy Polski Centralnej w klasyfikacji klubowej w sezonie 2019

Nasz dorobek to już ponad 12 tytułów Mistrzowskich! Nasi klubowicze to prawdziwi X MENI

Regulamin zawodów Motocross 04-10-2015r

2015-09-21 10:05:46, komentarzy: 0

Regulamin uzupełniający

I Rundy Mistrzostw Okręgu Warszawskiego

MOTOXTREME

o Puchar Wójta gm Lesznowola

w Motocrossie

04.10.2015 r.

 

I. Organizator:

Klub Motorowy X Racing Lesznowola

Tel. 502-289-440

 

II. Założenia.

Zawody MOTOXTREME o Puchar Wójta Gminy Lesznowola organizowane są na zlecenie OKSM. Mają na celu podniesienie umiejętności jazdy zawodników i amatorów sportów terenowych. W zawodach mogą brać udział zawodnicy sportu motocyklowego z licencją A, B lub C oraz uczestnicy bez licencji.

 

III. Miejsce zawodów.

Mysiadło k/Warszawy

ul. Osiedlowa

 

IV. Zasady rozgrywania zawodów.

Wyścigi motocrossowe odbywają się wg załączonego harmonogramu czasowego zawodów. Start będzie się odbywał z maszyny startowej. Koniec wyścigu jest sygnalizowany przez sędziego mety po upływie czasu podanego w niniejszym regulaminie dla danej kategorii. Zawodnicy są klasyfikowani na podstawie zapisu ilości pokonanych okrążeń trasy stosownie do kolejności przekraczania linii mety. Klasyfikuje się tych zawodników, którzy zaliczą minimum l okrążenie trasy zgodnie z klasyfikacją i punktowaniem zgodnym z klasyfikacją i punktowaniem tak jak Pucharu Polski Motocrossu PZM. Można łączyć w poszczególnych biegach klasę licencja A odpowiednio z innymi klasami.

miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

punkty 25 22 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

V. Nagrody:

W każdej klasie puchary do trzeciego miejsca.

 

VI. Osoby urzędowe.

Sędzia zawodów – Pleskot Andrzej licencja nr P 198/15

Dyrektor zawodów –Marian Dąbrowski licencja nr P 046/13

Komisarz ochrony środowiska – Anna Pleskot licencja nr 01/11/LNV

Kierownik biura – Anna Pleskot

Kierownik trasy – Krzysztof Pleskot

Kierownik chronometrażu – Firma Gross

Kier. komisji technicznej – Tomasz Kałaska

Kierownik Start- Meta – Tomasz Leoniuk

 

VII. Zgłoszenia.

Zgłoszenia internetowe do dnia 04-10-2015 lub na oryginalnych drukach zgłoszenia, w biurze zawodów na jedną godzinę przed startem pierwszej klasy.

 

VIII. Dopuszczenie zawodników do startu.

 

Zawodnicy licencjonowani.

Zawodnicy posiadający licencję A,B lub C PZM są uprawnieni do startu po okazaniu aktualnego badania stanu zdrowia przez lekarza medycyny sportowej oraz opłaceniu w biurze zawodów stosownego wpisowego

 

Zawodnicy małoletni.

Zawodnicy posiadający licencję PZM są uprawnieni do startu po okazaniu aktualnego badania stanu zdrowia przez lekarza medycyny sportowej, przedstawienia zgody prawnego opiekuna oraz opłaceniu w biurze zawodów stosownego wpisowego

 

Zawodnicy nie posiadający licencji PZM.

Organizator dopuszcza do startu uczestników pełnoletnich nie posiadających licencji PZM, pod warunkiem przedstawienia w biurze zawodów oświadczenia o stanie zdrowia, opłaceniu wpisowego i ubezpieczenia oraz odbytego szkolenia, które zostanie przeprowadzone w dniu zawodów przez sędziego zawodów po odprawie.

 

IX. Wpisowe.

Wpisowe na zawody 130 zł – płatne w dniu zawodów w Biurze Zawodów. W klasie młodzik wpisowe wynosi 80 zł. Przy zgłoszeniach internetowych wpisowe na zawody wynosi 110 zł oraz 60 zł w klasie młodzik.

Wpisowe dla uczestnika wynosi 130 zł + ubezpieczenie NW 30 (możliwość wykupienia polisy na miejscu zapewni organizator). Przy zgłoszeniach internetowych wpisowe uczestnika wynosi 110 zł

 

X. Biuro zawodów.

Biuro zawodów czynne:

04.10.2015 w godz. od 8:00 - do końca zawodów

W biurze zawodów należy przedstawić następujące dokumenty:

- dowód tożsamości lub zgodę rodzica w przypadku nie ukończenia 18 lat.

- aktualne badanie lekarskie

- odpowiednią ważną licencję w przypadku jej posiadania

- potwierdzenie wpłaty wpisowego.

 

Zawodnicy nie posiadający licencji startujący w klasie amator, zobowiązani są do podpisania oświadczenia o stanie zdrowia oraz do wykupienia polisy NW ( możliwość wykupienia na miejscu )

 

XI. Tor crossowy.

Długości ok 1150 m, szer, 6-10 m o nawierzchni gliniastej.

 

XII. Odbiór trasy.

Sędziego zawodów o godz. 9:00

 

XII. Odbiór techniczny:

Odbiory techniczne zostaną przeprowadzone, zgodnie z RSM

w godz 8:00 - 9:30.

 

XIV. Odprawa.

Kierowników ekip i zawodników w parku maszyn godz. 9:30.

XV. Park maszyn.

Zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie toru motocrossowego. Mycie motocykli w parku maszyn jest zabronione.

W parku maszyn obowiązują maty środowiskowe pod motocykle i quady.

Za brak maty środowiskowej kara - 200zł (płatne w biurze zawodów).

W przypadku nie opłacenia kary, zawodnik zostanie wykluczony z zawodów.

 

XVI. Wyposażenie zawodnika.

Zawodnicy muszą być wyposażeni zgodnie z RSM pkt. 04.65 i 04.67. Numery startowe uzgodnione zostaną w biurze zawodów. Dopuszcza się dowolne motocykle odpowiadające normom przewidzianym w RSM. Ogumienie dowolne - motocrossowe lub enduro. Obowiązuje kask z aktualną homologacją.

 

XVII. Klasy biorące udział w zawodach.

 

1. MX 65 – wiek od 8 do 12 lat – motocykl 65cc 2T

2. MX 85 – wiek od 10 do 14 lat – motocykl do 85 cc 2T i 125 4T

3. Junior – wiek od 14 do 18 lat – motocykl dowolny

4. Open B– licencje B - motocykl dowolny

5. Open C– licencje C - motocykl dowolny

5. Amator - zawodnicy bez licencji- motocykl dowolny

6. Kobiety – licencja B, C – motocykl dowolny

7. Licencja A - zawodnicy z licencją A wiek od 14 lat - motocykl dowolny

8. Masters – zawodnicy z licencją A, B i C, wiek urodzenia 1975 i starsi – motocykl dowolny

8. Quad

 

Klasę stanowi minimum 5 zawodników. W przypadku mniejszej ilości zawodników w danej klasie, nastąpi połączenie klas w górę. W klasyfikacji końcowej punkty zawodnikowi będą liczone za zajęte miejsce w klasie do której się zawodnik zgłosił.

 

XVIII. Trening i kwalifikacje.

W niedzielę 4.10.2014 treningi są obowiązkowe i będą przeprowadzone w następującej kolejności, klasa: MX65, MX85, Junior, Amator-Kobiety, Open B-C, Licencja A, Quad

Trening w każdej klasie po 10 min w dniu zawodów. Klasy można łączyć.

Najlepszy czas okrążenia sesji treningowej danego zawodnika, uznawany jest jako okrążenie kwalifikacyjne, decydujące o kolejności na maszynie startowej podczas biegów finałowych.

 

XIX. Start.

Zawodnicy są zobowiązani do stawienia się w STREFIE OCZEKIWANIA na 10 minut przed startem. W STREFIE OCZEKIWANIA może przebywać tylko zawodnik, mechanik i osoby funkcyjne.

Sędzia startu decyduje o kolejności wyjazdu zawodników ze STREFY OCZEKIWANIA na POLE STARTOWE, gdzie zawodnikowi może towarzyszyć tylko mechanik. Start do pierwszego biegu wg załączonego harmonogramu czasowego wyścigów. W zawodach motocross zawodnicy do pierwszego biegu wjeżdzają na maszynę startową wg kolejności czasów uzyskanych podczas kwalifikacji. O kolejności ustawienia zawodników do drugiego biegu decyduje miejsce uzyskane podczas pierwszego biegu wg zasady: Zawodnik z najlepszym czasem, wybiera miejsce na maszynie.

Kolejni zawodnicy zgodnie z uzyskanym miejscem z I biegu

 

 

Czas trwania poszczególnych biegów.

1. MX65, MX85 - 10 min + 2 okrążenia

2. Junior – 15 min + 2 okrążenia

3. Kobiety + Amator –10 min + 2 okrążenia

4. Open B-C – 15 min + 2 okrążenia

5. Licencja A, Masters - 15 min + 2 okrążenia

6. Quad – 15 min + 2 okrążenia

 

Ostateczna kolejność treningów i startów zostanie ustalona i ogłoszona na tablicy ogłoszeń po zweryfikowaniu ilości uczestników zawodów w poszczególnych klasach

 

XX. Wyniki.

Wyniki nieoficjalne 10 min. po każdym biegu, oficjalne 30 min po wywieszeniu nieoficjalnych wyników (tablica ogłoszeń znajdująca się przy biurze zawodów).

 

XXI. Protesty.

Zgłoszenia protestów zgodnie z RSM pkt. 11.6. Protesty składa się na piśmie na ręce Dyrektora zawodów w czasie 30 minut od zaistniałego faktu lub czasu wywieszenia wyników nieoficjalnych. Kaucja za protest wynosi 300 zł (płatne w biurze zawodów). Jeżeli protest zostanie uznany kaucja zostaje zwrócona protestującemu. Jeżeli natomiast protest nie zostanie uznany kaucja przechodzi na rzecz organizatora.

 

XXII. Ubezpieczenia.

Zawody są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej. Zawodnicy ubezpieczenie NNW muszą wykupić we własnym zakresie. Organizator nie odpowiada za ewentualne straty i szkody w stosunku do zawodników i ich sprzętu jak i szkody oraz straty spowodowane bezpośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

 

XXIII. Postanowienia końcowe.

We wszystkich sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy RSM oraz komunikaty GKSM.

 

 

 

 

Dyrektor zawodów – Marian Dąbrowski

  

 

Harmonogram Czasowy

Zawody o Puchar Wójta Lesznowoli

I Runda Mistrzostw Okręgu Warszawskiego

w Motocrossie – Mysiadło

04.10.2015 r.

1. Biuro zawodów czynne.

Niedziela 04.10.2015 od godz. 8.00 – do końca zawodów

 

2. Odbiory techniczne:

Niedziela 04.10. 2014 od godz. 8.00 do 9:45 dla wszystkich kategorii

 

3. Odbiór Trasy.

Niedziela godz. 9:30

 

4. Odprawa zawodników i kierowników ekip

biuro zawodów godz. 9.30

 

4. Szkolenie i egzamin

biuro zawodów godz. 9.40

 

5. Treningi obowiązkowe:

- 10.00 – 10.20 MX65, MX8
- 10.25 - 10. 45 Junior + Open B-C
- 10.50 – 11:10 Kobiety + Amator
- 11.15 – 11:35 Licencja A + Masters
- 11:40 – 12:00 Quad

 

6. Wyścigi

Bieg I

1. 12.30 – 12.40 MX65, MX85
2. 12.50 – 13.05 Junior
3. 13.15 – 13.25 Kobiety + Amator

4. 13:35 - 13:50 Open B-C
5. 14.00 – 14:15 Licencja A, Masters
6. 14.25 – 14.40 Quad

Bieg II

1. 15.10– 15.20 MX65, MX85
2. 15.30 – 15.45 Junior

3. 15:55 – 16:05 Kobiety + Amator
3. 16.15 – 16.30 Open B - C
5. 16.40 – 16.55 Licencja A, Masters

6. 17.10 – 17.25 Quad


7. Dekoracja zawodników

Dekoracja zawodników i zakończenie zawodów ok. godz. 17:55

Harmonogram ma charakter orientacyjny i może ulec zmianom w zależności od ilości

zgłoszonych zawodników.

 

Dyrektor zawodów – Marian Dąbrowski

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Partnerzy

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych